http://personnel.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 สมุดเยี่ยม

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2016»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

วิทยฐานะ

ผลงาน-รางวัล

ผลงานทางวิชาการ

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท02/10/2015
ผู้เข้าชม99,938
เปิดเพจ175,826
iGetWeb.com
AdsOne.com

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553

รายชื่อข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๓


รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552


รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี  2551 
 
 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศรายชื่อข้าราชการ/พนักงาน ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2551 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 11 ข วันที่ 15 สิงหาคม 2552 ถ้ามีข้าราชการ/พนักงานท่านใดที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551 แล้ว ในปี 2552 ขอซ้ำหรือขอปีติดกัน ขอให้แจ้ง ฝ่ายเครื่องราชฯ ทราบ เพื่อจะได้ตัดชื่อของประจำปี 2552 ออก โดยแจ้งทาง Fax หมายเลข 0-2243-8991 หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2241-9052

สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
           ลำดับที่  ๖๐๑ นางจงจิตต์ บุญมี ท.ช.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๐๕ (เล่มที่ ๖) 
          ลำดับที่ ๖๗๖ นางทศพร ชมภูหลง ท.ช.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๐๗ (เล่มที่ ๖) 
          ลำดับที่ ๗๕๙ นางปิยนาฎ จารุวัฒนานนท์ ท.ช.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๐๘ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๙๔๐ นางสาวศิวพร แสนสิงห์ ท.ช.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๑๒ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๑๐๒๔ นางสุรัญญา ไร่สงัด ท.ช.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๑๓ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๓๗๗ นายประภาส แถนสีแสง ท.ม.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๒๒ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๘๕๒ นายสุชาติ โพธิ์ปัดชา ท.ม.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๓๑ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๑๑๐๕ นางจริยา พงษ์พันธุ์นา ท.ม.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๓๖ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๑๓๔๐ นางนิตยา เสนานาค ท.ม.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๔๑ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๑๓๖๗ นางสาวบุญส่ง ถนอมสิทธิ์ ท.ม.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๔๑ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๑๔๘๘ นางพลอยจรัส สถิตวิทยานันท์ ท.ม.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๔๔ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๑๘๘๗ นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ ท.ม.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๕๑ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๒๔๕๖ นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย ต.ช.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒๐๒ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๒๕๐๑ นางสาวภาวรินทร์ทิพย์ โคบุตรี ต.ช.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒๐๓ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๒๙๑๑ นางศิริพร สุเทวี ต.ช.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒๑๑ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๗๒๓ นายภูวดล ภวภูตานนท์ ต.ม.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒๓๔ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๙๒๒ นายวิษณุ ปรีกุล ต.ม.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒๓๘ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๒๐๘๒ นางสาวพรทิพย์ เขจรไชย ต.ม.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒๖๐ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๒๑๖๐ นางสาวพิลาศลักษณ์ สุดถนอม ต.ม.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒๖๒ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๒๔๕๑ นางวันเฉลิม วารี ต.ม.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒๖๗ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๒๗๑๔ นางสาวสุจิตรา สุทธิประภา ต.ม.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒๗๒ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๓๓๕ นางรัชนีเพ็ญ ไทยแท้ จ.ช.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒๘๔ (เล่มที่ ๖)
          ลำดับที่ ๖๑๓ นางทศพร ชมภูหลง ร.จ.พ.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๑๔ (เล่มที่ ๑๕/๑)
          ลำดับที่ ๖๓๐ นางธนารัตน์ สุวรรณเรือง ร.จ.พ.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๑๕ (เล่มที่ ๑๕/๑)
          ลำดับที่ ๘๓๖ นางมยุรี รังสิตพล ร.จ.พ.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๑๙ (เล่มที่ ๑๕/๑)
          ลำดับที่ ๙๑๒ นางละมุด อาษาพนม ร.จ.พ.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๒๐ (เล่มที่ ๑๕/๑)
          ลำดับที่ ๙๕๗ นางวัลยา ภูครองแถว ร.จ.พ.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๒๑ (เล่มที่ ๑๕/๑)
          ลำดับที่ ๓๘๕ นายสุปัน พิมพ์บุตร ร.จ.พ.51 เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๑๐ (เล่มที่ ๑๕/๑)
 
เขียนเมื่อ : 18/08/09 17:19:46 (19/08/09 10:34:26)      อ่านทั้งหมด : 31456 ครั้ง

 รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี  2550 

ตรวจสอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  ราชกิจจานุเบกษา

*  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

*  เหรียญจักรพรรดิมาลา

*  รายชื่อเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เขียนเมื่อ : 23/08/08 16:36:36 (23/08/08 16:36:36)      อ่านทั้งหมด : 15883 ครั้ง

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view